Profesionālās pilnveides izglītības programmas

Izglītības programmas nosaukums Licences Nr. Akreditācijas lapas Nr. Akreditācijas termiņš no Akreditācijas termiņš līdz
Angļu valoda ar priekšzināšanām apkalpojošās nozares darbiniekiem P-1155 AI 9807 12.06.2013 11.06.2019
Bērnu aprūpes pamati P-8233 AI 9815 12.11.2013 11.11.2019
Projektu vadīšana P-7420 AI 9805 12.06.2013 11.06.2019
Sociālās aprūpes darba pamati P-7445 AI 9804 12.06.2013 11.06.2019
Elektrokāra vadīšana P-7508 AI 9806 12.06.2013 11.06.2019
Siltumiekārtu apkalpošana P-11532 AI 9821 25.05.2016 11.06.2019
Pamatlīmeņa zināšanu programma projektu vadībā P-14326
Latviešu valoda cittautiešiem darbam apkalpojošā nozarē P-14320
Mazā biznesa organizēšana P-14322
Apkalpojošās nozares darbinieku saskarsmes ar klientu kompetenču paaugstināšana P-14323
Grāmatveža kvalifikācijas un kompetences paaugstināšana (160 stundas) P-14324
Grāmatveža kvalifikācijas un kompetences paaugstināšana (240 stundas) P-14325
Pamatzināšanas lietvedībā un biroja darba pakalpojumu sniegšanā P-14328
 Datorsistēmas administrēšana P-14330
Datortehnikas diagnostika, remonts un programmu instalēšana P-14329
Datorsistēmu konfigurēšana P-14331
Sociālās aprūpes darbinieka kvalifikācijas paaugstināšana P-14335
Pamatzināšanas par fotopakalpojumu sniegšana P-14337
Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma P-14338
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība P-14339
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Būvniecība, ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde P-14340
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas izstrādājumu ražošana P-14341
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Tekstilizstrādājumu un apģērbu ražošana, mazgāšana un ķīmiskā tīrīšana P-14342
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Kokapstrāde, mēbeļu ražošana, papīra un papīra izstrādājumu ražošana P-14343
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Ķīmisko vielu, gumijas, plastmasas un nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana, poligrāfija un ierakstu reproducēšana P-14344
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Metālapstrāde, elektrisko iekārtu, automobiļu, dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana, kuģu un laivu būve P-14345
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde, gaisa kondicionēšana, ūdens apgāde, notekūdeņu savākšana, atkritumu apsaimniekošana P-14346
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Transports un uzglabāšana P-14347
Specializēto zināšanu apguve darba aizsardzības jomā Slimnīcu darbība un sociālā aprūpe ar izmitināšanu P-14348
Pamatzināšanas par biškopību un biškopības produktu ražošanu mājas apstākļos P-17045
Pamatlīmeņa zināšanu programma HACCP /paškontroles sistēmai pārtikas uzņēmumā/ – darbinieka, kas kādā pārtikas aprites posmā vada uzņēmuma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmu, sagatavošanai P-17046
Bioloģiskā lauksaimniecība P-17049