Programmas

Profesionālās tālākizglītības centrs “Austrumi” nodrošina valsts un pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, organizāciju darbinieku, kā arī privātpersonu profesionālās pilnveides un tālākizglītību, organizē bezdarbnieku apmācību un pārkvalifikāciju, veido un īsteno programmas dažādu sociālo grupu atbalstam, pilsoniskās līdzdalības veicināšanai.

Centrs īsteno šādas programmas:

Praktiskās mācības  profesionālās tālākizglītības programmā “Metālapstrāde” notiek darbnīcās 140m2, kur novietoti atbilstoši iegūstamajai kvalifikācijai – metināšanas aparāti, darba galdi, specapģērbs, ir pieejamas garderobes, dušas telpas, tualetes.
Mācības profesionālajā tālākizglītības programmā “Enerģētika un elektrotehnika”, notiek speciāli ierīkotā laboratorijā, kur izglītojamie veic praktiskās nodarbības uz stenda ar elektrības padevi.
Mācību ēkā ir iekārtota atpūtas telpa, pieejams lifts, ir liela autostāvvieta. Mācību ēkā ir 156m2 liela semināru zāle.