Interešu izglītība

Lauku reģionu iedzīvotājiem tiek piedāvātas bezmaksas interaktīvie semināri un konsultācijas par tēmām:

 • Lauku tūrisms saimniecībās;
 • Netradicionālā lauksaimniecība;
 • Saimnieciskās darbības reģistrēšana;
 • Projektu vadība (iesācējiem);
 • No idejas līdz  rezultātam;
 • Aktualitātes un novitātes augkopībā;
 • Apstādījumu veidošanas principi;
 • Zāļu tējas, to ievākšana, apstrāde un ietekme uz veselību;
 • Meža veltes, to izmantošanas iespējas;
 • Biznesa plāna izstrādes pamati;
 • Mazkapitāla biznesa uzsākšana;
 • Talants – biznesa pamatkapitāls;
 • Atbalsta konsultācijas vietējiem mājražotājiem;
 • Mazdārziņš – maksimāla raža minimālā platībā.