Biedrība “Rēzeknes uzņēmēju biedrība”

„RĒZEKNES UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA” kopš 2016. gada, uz sadarbības līguma pamata ar Mācību centru Austrumi, kas līdztekus ir biedrības biedri, veic profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības pakalpojumus, institūciju un uzņēmēju sadarbību, lai nodrošinātu darba tirgū pieprasītu speciālistu sagatavošanu, nodarbināto profesionālo prasmju pilnveidošanu un darbinieku pārkvalifikācijas iespējas.

Biedrības mājas lapa – http://www.reub.lv