Biedrība “No rokas rokā”

Mācību centrs Austrumi, kuram ir pieejams profesionālu, augsti kvalificētu speciālistu, lektoru un pasniedzēju personāls, ieguvis atzinību un pozitīvas atsauksmes, pēc Biedrības “No rokas rokā” pieprasījuma, īsteno izglītojošus pasākumus (seminārus) biedrības mērķu:

 • Dzīves kvalitātes uzlabošana lauku apvidos, iesaistot vietējos iedzīvotājus;
 • Dažādu interešu grupu darbību aktivizēšana laukos;
 • Labiekārtotas, sakoptas un visiem pieejamas vides izveidošana

sasniegšanai.

Lauku reģionu iedzīvotājiem tiek piedāvātas bezmaksas interaktīvie semināri un konsultācijas par tēmām:

 • Lauku tūrisms saimniecībās;
 • Netradicionālā lauksaimniecība;
 • Saimnieciskās darbības reģistrēšana;
 • Projektu vadība (iesācējiem);
 • No idejas līdz  rezultātam;
 • Aktualitātes un novitātes augkopībā;
 • Apstādījumu veidošanas principi;
 • Zāļu tējas, to ievākšana, apstrāde un ietekme uz veselību;
 • Meža veltes, to izmantošanas iespējas;
 • Biznesa plāna izstrādes pamati;
 • Mazkapitāla biznesa uzsākšana;
 • Talants – biznesa pamatkapitāls;
 • Atbalsta konsultācijas vietējiem mājražotājiem;
 • Mazdārziņš – maksimāla raža minimālā platībā.