Biedrība “Lauku iniciatīva”;

Biedrības „Lauku Iniciatīva” darbības mērķu

 • veikt apmācības, individuālās konsultācijas, veicināt dažādu prasmju apguvi un pieredzes apmaiņu;
 • veicināt pašiniciatīvas un pašnodarbinātības attīstību;
 • popularizēt mājražotāju kustību Latgales reģionā

realizēšanai tiek pieaicināti Mācību centra Austrumi mācību spēki, tiek izmantoti materiāli tehniskā bāze – darbnīcas – N.Rancāna iela 23A, kurās norisinās lauksaimnieku praktiskās apmācības metālapstrādē (metināšanas darbi, remontdarbi).

Lauku iedzīvotāji, kuri plāno nodarboties ar mājražošanu  (piena izstrādājumi, gaļas kūpinājumi u.c.), tiek aicināti piedalīties semināros, kuros viņiem pieredzējuši praktiķi – lektori informē par:

 • minimālajām higiēnas un sanitārijas prasībām pārtikas uzņēmumā,
 • mājražošanas jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
 • komercdarbības reģistrēšana, uzsākšanu;
 • aktualitātēm LR nodokļu sistēmā (lauksaimniekiem, zemnieku saimniecībām, pašnodarbinātiem, individuāliem uzņēmējiem, individuāliem komersantiem, kooperatīviem u.tml.)
 • grāmatvedības kārtošanas prasībām;
 • projektu rakstīšanas un ieviešanas procesiem;
 • ESF atbalsta veidiem, to saņemšanas iespējām;
 • par ideju realizēšanas iespējām;
 • izglītības iespējām.