Aktualitātes

SIA  „Mācību centrs Austrumi” piedalās  ESF projektā, nr.7.1.1.0/15/I/001„Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”.

Projekta mērķis veicināt bezdarbnieku, darba meklētāju un bezdarba riskam pakļauto personu konkurētspēju darba tirgū, kā arī mazināt Covid – 19 pandēmijas izraisītās krīzes sekas nodarbinātības jomā.

ESF Logo