Par centru

Mācību centrs Austrumi ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MĀCĪBU CENTRS AUSTRUMI” dibināta pieaugušo izglītības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt Rēzeknes pilsētas un reģiona iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu kvalitatīvu mūžizglītības piedāvājumu. Darbības tiesiskais pamats ir uzņēmuma Statūti, izglītības iestādes Nolikums, Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, kā arī citi ar izglītību saistīti LR normatīvie akti.

Mācību centram Austrumi ir filiāles:

Kontakti:

Mācību centrs Austrumi
reģ.nr. 3160800788,
Adrese: N.Rancāna iela 23A, Rēzekne, LV 4601, Latvija  icon-google-maps
SIA «MACIBU CENTRS AUSTRUMI» reģ.nr. Lv42403024964
Direktore Anita Peipiņa  tel. +371 22336523
E-pasts: macibu.dala [at] inbox.lv

Mācību centra “Austrumi” partneri: