Sociālie projekti

2016.gadā sadarbībā ar biedrību “Lauku iniciatīva” uzsākām īstenot sociālā atbalsta projektu. Biedrība piesaistīja psihologu, valodu pedagogus un datorspeciālistu ar pedagoga kvalifikāciju, mēs nodrošinājām materiāli – tehnisko bāzi un sniedzām finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis: Paaugstināt interesentu pašapziņu, konkurētspēju un motivāciju darba meklēšanā, tādējādi veicināt sociāli neaizsargāto cilvēku iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, radot daudzveidīgas, kvalitatīvas un ilgtspējīgas iespējas iesaistīties darba tirgū vai uzņēmējdarbībā.

Projekta uzdevumi: uzlabot projektā iesaistīto personu zināšanas konkrētā jomā, sniegt psiholoģisku palīdzību un konsultācijas, pilnveidot komunikācijas prasmes, uzlabot praktiskās iemaņas.

Plānotie rezultāti: projektā iesaistītas vismaz 100 personas, sniegtas vismaz 200 mācību stundas angļu valodā, vācu valodā, latviešu valodā, vismaz 50, projektā iesaistīto personu, ir apmeklējuši psihologu, vismaz 30 interesentiem uzrakstīti CV un motivācijas vēstules, apmeklētas darba intervijas, vismaz 10 ir iekārtojušies darbā vai uzsākuši mācības, vismaz 1 ir atvēris savu uzņēmumu.

ATSAUKSMES

 • Laika periodā no 2016. gada marta līdz jūnijam piedalījos bezmaksas kursos, lai apgūtu datorprasmes. Iegūtās zināšanas man palīdzēja iekārtoties darbā. paldies par iespēju mācīties.
  Anita
 • 2016.gadā Mācību centra Austrumi vadītāja man ieteica iesaistīties biedrības “Lauku iniciatīva” projektā, kur apmeklēju vairākas psihologa nodarbības, kas lika aizdomāties par savas uzņēmējdarbības atvēršanu. Pašreiz esmu uzņēmuma valdes loceklis un izsaku pateicību projekta pedagogiem par palīdzību.
  Edgars
 • Paldies par zināšanām un praktisko pieredzi mācību centra Austrumi organizētajās bezmaksas apmācībās.
  Vitālijs
 • Pateicoties apmācību programmai mācību centrā Austrumi un organizētajos bezmaksas kursos esmu atradusi labi apmaksātu darbu.
  Regīna